พิธีประกาศผลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธาน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกิตติ วะสีนนท์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และ น.พ. สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันแถลงผลการตัดสิน ผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2549 ครั้งที่ 15 พร้อมด้วย มร. เคนเน็ท แอล ฟอสเตอร์ ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ มร. ที พี ศรีธาราม  ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 ร.พ. ศิริราช

 

ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 ได้แก่
สาขาการแพทย์:   ศาสตราจารย์นายแพทย์ แสตนลีย์ จี ชูลท์ซ สหรัฐอเมริกา
สาขาการสาธารณสุข: นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน สหรัฐอเมริกา นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช สหรัฐอเมริกา และ นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส ประเทศอินเดีย