รายละเอียดรางวัล

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประกอบด้วย

  1. เหรียญรางวัล
  2. ประกาศนียบัตร
  3. เงินรางวัลๆ ละ 100,000 เหรียญสหรัฐ