พระบรมราชูปถัมภ์

His Majesty the King has graciously granted an audience to Professor Eugene Goldwasser and Professor Harald zur Hausen, the 2005 Laureates of Prince Mahidol Award, at the Ananda Samakhom Throne Hall

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548
สาขาการแพทย์แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณยูยีน โกลวาสเซอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขาการสาธารณสุข
แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซน จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549

 

 

 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn hosted a banquet in honour of the 2005 Laureates of Prince Mahidol Award on behalf of His Majesty the King at the Ananda Samakhom Throne Hall

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ เป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2548
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549

 

 

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลนานาชาติ ได้รับพระบรมราชาณุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลเดียว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลฯ แก่ผู้รับรางวัลฯ ในแต่ละปี ด้วยพระองค์เอง และทรงรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรก

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รับรางวัลฯ เป็นประจำทุกปี