พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๓

         วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553  ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิโคลัส เจ ไวต์ (Professor Nicholas J. White) ได้ค้นพบวิธีรักษา โรคมาลาเรีย โดยมุ่งเน้นการใช้ยาสูตรผสมอาเทมิซินิน(Artemisinin)รักษาและสามารถป้องกันการดื้อยาได้ดี  ศาสตราจารย์นายแพทย์เควิน มาร์ช(Professor Kevin Marsh)มีบทบาทสำคัญในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในปัจจุบัน ผลงานของนายแพทย์ทั้งสอง นำไปสู่วิธีการรักษาอย่างกว้างขวาง ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นโรคมาลาเรียหลายพันล้านคนทั่วโลก     สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อนันดา เอส ประสาด (Professor Ananda S. Prasad) เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบความสำคัญของธาตุสังกะสีต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย ศาสตราจารย์นายแพทย์เคนเนท เอช บราวน์ (Professor Kenneth H. Brown) ค้นพบการให้ธาตุสังกะสีเสริมในเด็กสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงและปอดบวม และศาสตราจารย์นายแพทย์ โรเบิร์ต อี แบล็ก (Professor Robert E. Black) เป็นผู้บุกเบิกการเสริมธาตุสังกะสีในโภชนาการ เพื่อลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของเด็ก ผลงานของนายแพทย์ทั้งสามเป็นความเกี่ยวเนื่องกัน นำไปสู่การประยุกต์ให้ธาตุสังกะสีเสริมในเด็ก เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของเด็กและลดอัตราการตายของเด็กหลายร้อยล้านคนทั่วโลก

 สาขาการแพทย์รับร่วมกัน ๒ ท่านดังนี้

สาขาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๓  ศ.นพ. นิโคลัส  เจ ไวต์

  สาขาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๓  ศ.นพ. เควิน มาร์ช 

———————————-

สาขาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๓ รับร่วมกัน ๓ ท่านดังนี้

สาขาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๓  ศ.นพ. อนันดา เอส ประสาด

สาขาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๓ ศ.นพ. เคนเนช เอช บราวน์ 

สาขาสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ศ.นพ. โรเบิร์ต อี แบล็ก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ หลังพิธีพระราชทานรางวัล

เวลา 20.00 น. ในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2553 ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร