ที่ตั้งสำนักงาน


ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช สถานที่ตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานของมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ ณ

ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 418-2568, 418-0917, 418-0220, 418-8615
โทรสาร (662) 412-9717