การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

หัวข้อ: Geopolitics, Human Security, and Health Equity in an Era of Polycrises.

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

หัวข้อ: Setting a New Health Agenda – at the Nexus of Climate Change, Environment, and Biodiversity

(สร้างวาระใหม่ทางสุขภาพ : ณ จุดเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ”)

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

หัวข้อ : The World We Want: Actions Towards a Sustainable, Fairer and Healthier Society

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

หัวข้อ : COVID-19: Advancing Towards an Equitable and Healthy World

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ :“Accelerating Progress Towards UHC”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ :“The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approach”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

หัวข้อ :“Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases”

 

ารประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หัวข้อ : “Addressing the Health of Vulnerable Populations for an Inclusive Society”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อ : “Priority Setting for Universal Health Coverage”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

หัวข้อ : “Global Health Post 2015: Accelerating Equity “

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

หัวข้อ : “Transformative Learning for Health Equity”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

หัวข้อ : “A World United Against Infectious Diseases: Cross-Sectoral Solutions”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

หัวข้อ : “Moving towards Universal Health Coverage: Health Financing Matters”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

หัวข้อ : “The Second Global Forum on Human Resources for Health Reviewing Progress, Renewing Commitments to Health Workers towards MDGs and Beyond”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

หัวข้อ : “Global Health Information Forum”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

หัวข้อ : “Mainstreaming health into all public policies at all levels”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

หัวข้อ : “Three Decades of Primary Health Care: Reviewing the Past and Defining the Future”

 

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

หัวข้อ : “Improving Access to Essential Health Technologies: Focusing on Neglected Diseases, Reaching Neglected Populations”

 

 

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการนานาชาติ ฉลองครบรอบ 10 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล