สารคดีพิเศษรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

สารคดีพิเศษรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ต้นกำเนิดรากฐานด้านการสาธารณสุขที่เข็มแข็งของประเทศไทย