วีดีโองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 (ภาษาอังกฤษ)

วีดีโองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 (ภาษาอังกฤษ)

คลิก ที่นี่ เพื่อชมวีดีโอ