สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานลายพระหัตถ์แสดงความยินดีไปยัง แพทย์หญิงมาร์กาเร็ต ชาน ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2541 ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ได้อัญเชิญข้อความลายพระราชหัตถ์แสดงความยินดีไปยัง พญ. ชาน

ในโอกาสดังกล่าว พญ. ชาน กล่าวว่า ตนรู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างยิ่ง และ ตนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างมากกับไทย นอกจากจีนและไทยเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานแล้ว ตนยังได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอีกด้วย