ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ประจำปี 2558

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 
1. ความเป็นมา
    โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ ให้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

2. วัตถุประสงค์   
    2.1 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก
    2.2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน   มุ่งมั่นอุทิศชีวิตให้แก่การสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ
    2.3 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักวิจัย/นักพัฒนารุ่นใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ ที่มีโลกทัศน์และมีทักษะในการทำงานระดับสากล
    2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ในประเทศ กับสถาบันในต่างประเทศ
    2.5 เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบโลกาภิวัตน์ของแพทยศาสตร์ศึกษาในประเทศ

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ จากลิ้งค์ด้านล่าง
 
* แบบฟอร์มขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ 2558 (PDF)