พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2566

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในปีพุทธศักราช 2566 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทั้งสิ้น 92 ราย จาก 31 ประเทศ  ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2566 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นาโปเลโอเน เฟอร์รารา (Napoleone Ferrara, M.D.) จาก อิตาลี / สหรัฐอเมริกา และสาขาการสาธารณสุขได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์แบร์รี่ เอช. รูแมค (Barry H. Rumack, M.D.) จาก สหรัฐอเมริกา

 

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉายภาพหมู่แก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคู่สมรส ภาพจากซ้าย ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ, ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล, พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์, นายเปาโล ดิโอนิซี, นางจิกะ ไซโต, ศาสตราจารย์ นายแพทย์นาโปเลโอเน เฟอร์รารา, ศาสตราจารย์ นายแพทย์แบร์รี่ เอช. รูแมค, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแครอล มาสเตอร์ รูแมค, นายโรเบิร์ต แฟรงก์ โกเดค, นายเศรษฐา ทวีสิน, ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, นายแพทย์เจมส์ รูแมค และแพทย์หญิงแมรี่ บรอสโทวิช ณ พระที่นั่งสมมติ เทวราชอุปบัติ พระบรมมหาราชวัง

 

**********

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพ.ศ. 2566 สาขาการแพทย์แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นาโปเลโอเน เฟอร์รารา จากอิตาลี/สหรัฐอเมริกา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

**********

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาการสาธารณสุข แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์แบร์รี่ เอช. รูแมค จากสหรัฐอเมริกา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

 

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาการแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ นาโปเลโอเน เฟอร์รารา และสาขาการสาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์แบร์รี่ เอช. รูแมค ถ่ายภาพกับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567