พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๕

วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2555 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

สาขาการแพทย์ ได้แก่ เซอร์ ไมเคิล เดวิด รอว์ลินส์ (Sir Michael David Rawlins) และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ดร.อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก (Dr. Uche Veronica Amazigo)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555  สาขาการแพทย์ แก่ เซอร์ ไมเคิล เดวิด รอว์ลินส์ จากสหราชอาณาจักร เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555  สาขาการสาธารณสุข แก่ ดร.อูเช เวโรนิกา อะมาซิโก จากประเทศไนจีเรีย เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556