ตัวอย่างข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันดร์ ผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ 2552

สามารถดาวโหลดจากลิ้งค์ด้านล่าง

 

Download the example of proposal