ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เจ พี บาร์เกอร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เจ พี Barker

สหราชอาณาจักร
2543 in Medicine


ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เจ พี บาร์เกอร์
เป็นชาวอังกฤษ ได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาล ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้น ศึกษาต่อทางด้านระบาดวิทยาอีก 6 ปี ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม เคยปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ที่มหาวิทยาลัยมาเคอแร ประเทศอูกันดา ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมตัน สหราชอาณาจักร
ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด บาร์เกอร์ เป็นผู้ค้นพบ จากการศึกษาทางระบาดวิทยาว่า บุคคลผู้มีน้ำหนักแรกเกิด น้อยกว่าปกติ หรือที่มีรูปกายผอม หรือแคระ เมื่อคลอด จะมีอัตราการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสูง รวมทั้ง มีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในชีวิต เมื่อเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังนำไปสู่ สมมติฐานว่าโรคหัวใจขาดเลือด เกิดขึ้นจากขบวนการปรับตัว ต่อสภาพการขาดอาหาร ตั้งแต่เวลาที่อยู่ในครรภ์
การค้นพบ และสมมติฐานของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด บาร์เกอร์ มีผลต่อนโยบาย ของประเทศอังกฤษ และองค์การยูนิเซฟ ในการพัฒนา ด้านโภชนาการของหญิงสาว ที่ยากจนในประเทศอังกฤษ และอินเดีย เพื่อเป็นการป้องกัน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวานในรุ่นลูก และรุ่นหลาน นับเป็นการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของคนหลายร้อยล้านคน ให้ดีขึ้น