ดร. เคเนดี้ เอฟ ช๊อร์ตทริดจ์

ดร. เคเนดี้ เอฟ Shortridge Ph.D.

ออสเตรเลีย
2541 in Public Health


ดร. เคเนดี้ เอฟ ช๊อร์ตทริดจ์
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ (Queensland)
ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาเอกทางไวรัสวิทยาจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัยที่ศึกษาติดตามเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เหตุสำคัญในการระบาดวิทยาของไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้เกิดขึ้น เขาได้ค้นพบว่าไวรัสเอเวียนเอชไฟว์เอ็นวัน (Influenza Virus H5N1) เป็นสาเหตุก่อให้เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ทำให้ไก่ของฟาร์มสามแห่งในเขตนิวเทอริทอรี่ตายไปกว่าหกพันตัว ไวรัสตัวนี้สามารถแพร่ระบาดมายังมนุษย์ เป็นสาเหตุให้อัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น เมื่อตัวอย่างของไวรัสไข้หวัดใหญ่ถูกนำมาจากร่างเด็กที่เสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม ศจ. ช๊อร์ตทริดจ์ได้จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานนานาชาติขึ้น เพื่อทำการแยกและตรวจหาไวรัสไข้หวัดใหญ่ในตลาดค้าสัตว์ปีกในฮ่องกง และได้ค้นพบว่าไก่เป็นแหล่งแพร่เชื้อนี้ไปสู่คน นอกจากนี้กลุ่มยังทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก และศูนย์ควบคุมโรคจากแอตแลนตา ในการตัดสินใจลดจำนวนประชากรเป็ดไก่ (ฆ่า) ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมโรค และช่วยป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัส H5N1 อินฟลูเอนซ่า มายังมนุษย์ ข้อมูลที่ ดร. ช๊อร์ตทริดจ์ศึกษาเป็นความรู้สำคัญที่นำไปสู่การควบคุมโรค