กำหนดการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2019

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562  (ค.ศ. 2019) วันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2561  

The result of the Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients 2018

Today (26th November 2018) at 13:30 hrs. Clin. Prof. Supat Vanichakarn, Secretary General of Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage; Ms. Busadee Santipitaks, Director-General of the Department of Information and Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs; Prof. Vicharn Panich, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Steering Committee; Prof. Apichat Asavamongkolkul, Chairman […]

The result of the Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients 2017

Today (29th November 2017) at 13:30 hrs. Clin. Prof. Supat Vanichakarn, Secretary General of Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage; Ms. Busadee Santipitaks, Director-General of the Department of Information and Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs; Prof. Vicharn Panich, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Steering Committee; Prof. Apichat Asavamongkolkul, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Working Committee; and Prof. Sompop Limpongsanurak, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Selection Committee, together issue a press release on the names of Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients for 2017 at the Hall in front of Prince Mahidol Aduldej Room, 4th floor of Siriraj Medical Library, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

กำหนดการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 6 ประจำปี 2018

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561 (คศ.2018) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2017

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 (คศ.2017) วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 และวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ลงทะเบียนฟรี

คำกล่าว ศ.นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ ในงานแถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ประจำปี 2559

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 มกราคม พ.ศ. 2535 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอรัฐบาลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ถวายเป็นพระราชานุสรณ์ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน โดยพิจารณามอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทางด้านการแพทย์ 1 รางวัล และทางด้านการสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำทุกปี

1 2 3 4 5