คำกล่าว ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในงานแถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ 2559

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติโดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ด้านการศึกษาวิจัย (Research) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (Clinical practice) และการพัฒนาชุมชน (Community development) เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

The result of the Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients 2016

Today (29th November 2016) at 13:30 hrs. Clin. Prof. Supat Vanichakarn, Secretary General of Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage; Mr. Sek Wannamethee, Director-General of the Department of Information and Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs; Prof. Vicharn Panich, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Steering Committee; Prof. Apichat Asavamongkolkul, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Working Committee; and Prof. Sompop  Limpongsanurak, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Selection Committee, together issue a press release on the names of Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients for 2016 at the Hall in front of Prince Mahidol Aduldej Room, 4th floor of Siriraj Medical Library, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

เปิดรับสมัครและดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ ให้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ปฏิบัติงานที่ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน 1 อัตรา

The result of the Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients 2015

Today (30th November 2015) at 13:30 hrs. Clin. Prof. Supat Vanichakarn, Secretary General of Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage; Mr. Sek Wannamethee, Director-General of the Department of Information and Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs; Prof Vicharn Panich, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Steering Committee; Assoc. Prof. Apichat Asavamongkolkul, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Working Committee; and Prof. Somphop Limpongsanurak, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Selection Committee, together issue a press release on the names of Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients for 2015 at the Hall in front of Prince Mahidol Aduldej Room, 4th floor of Siriraj Medical Library, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

1 2 3 4 5