กำหนดการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2017

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 (คศ.2017) วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 และวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ลงทะเบียนฟรี

คำกล่าว ศ.นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ ในงานแถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ประจำปี 2559

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 มกราคม พ.ศ. 2535 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอรัฐบาลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ถวายเป็นพระราชานุสรณ์ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน โดยพิจารณามอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทางด้านการแพทย์ 1 รางวัล และทางด้านการสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำทุกปี

คำกล่าว ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในงานแถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ 2559

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติโดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ด้านการศึกษาวิจัย (Research) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ (Clinical practice) และการพัฒนาชุมชน (Community development) เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

The result of the Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients 2016

Today (29th November 2016) at 13:30 hrs. Clin. Prof. Supat Vanichakarn, Secretary General of Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage; Mr. Sek Wannamethee, Director-General of the Department of Information and Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs; Prof. Vicharn Panich, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Steering Committee; Prof. Apichat Asavamongkolkul, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Working Committee; and Prof. Sompop  Limpongsanurak, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Selection Committee, together issue a press release on the names of Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients for 2016 at the Hall in front of Prince Mahidol Aduldej Room, 4th floor of Siriraj Medical Library, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

เปิดรับสมัครและดาวโหลดแบบฟอร์มขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ ให้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ปฏิบัติงานที่ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน 1 อัตรา

1 2 3 4 5 6