แพทย์หญิง มาร์กาเร็ท  ชาน

แพทย์หญิง มาร์กาเร็ท Chan M.D.

ฮ่องกง
2541 in Public Health


แพทย์หญิงมาร์กาเร็ท ชาน แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออนตาริโอ (Western Ontario) ประเทศแคนาดา ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสาธารณสุขของฮ่องกง แพทย์หญิง ชาน เป็นผู้ที่ใช้วิชาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส H5N1 ในประเทศฮ่องกง แม้การควบคุมโรคจะต้องตัดสินใจทำลายไก่จำนวนนับล้านตัว อันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ พญ. ชาน ก็ดำเนินการลุล่วงไปได้ จนกระทั่งควบคุมโรคไม่ให้แพร่ในฮ่องกง และกระจายต่อไปในประเทศอื่น (ระบาดครั้งแรกประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ แล้วเงียบหายไป ๖ เดือน จึงเกิดในเด็กอีก ๑ รายและผู้ใหญ่อีก ๑๖ ราย ในระยะเวลา ๑ เดือนเศษ ตัดสินใจทำลายไก่เดือนธันวาคม ๒๕๔๐)

ในปี 2546 หลังจากเหตุการณ์ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเพียง 6 ปี ฮ่องกงก็ต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดร้ายแรงอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้เป็นการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) พญ. ชาน ได้ใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมโรคดังกล่าวจนประสบผลเป็นที่น่าพอใจ

จากผลงานดังกล่าว พญ. ชาน ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้อำนวยการหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ขององค์การอนามัยโลก (WHO’s Director of the Department of Protection of the Human Environment) ในปี 2548 พญ.ชานได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อ องค์การอนามัยโลก (Director, Communicable Diseases Surveillance and Response) และผู้แทนผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ด้านโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ (Representative of the Director-General for Pandemic Influenza) และตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ด้านการควบคุมโรคติดต่อ (Assistant Director-General for the Communicable Diseases cluster)

ในที่สุด พ.ญ. ชาน ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549