เซอร์ ริชาร์ด  ปีโต

เซอร์ ริชาร์ด Peto

สหราชอาณาจักร
2543 in Public Health


เซอร์ริชาร์ด ปีโต
เป็นชาวอังกฤษ ได้รับปริญญาตรี ทางธรรมชาติวิทยา จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และปริญญาโท ทางสถิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ปัจจุบัน เป็นศาสตราจารย์ ในวิชาสถิติการแพทย์ และระบาดวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จากวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด สหราชอาณาจักร
เซอร์ริชาร์ด ปีโต เป็นผู้คิดค้นวิธีการทางสถิติ ประเมินผลสรุปจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ ที่กระทำกันทั่วโลก เป็นเทคนิคใหม่ ที่ดีกว่าการวิเคราะห์แบบเมต้า (meta – analysis) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษามะเร็งเต้านม โดยทำให้แพทย์ทั่วโลก หันมารักษามะเร็งเต้านม ด้วยยาทาม็อกซิเฟ้น ตามผลสรุปของ เซอร์ริชาร์ด ปีโต ส่งผลให้ สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้ปีละหลายแสนคนทั่วโลก
นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัย ในเรื่องผลร้าย ของการสูบบุหรี่ ก่อให้เกิดนโยบายระดับชาติ ในการต่อต้านการสูบบุหรี่ ในประเทศจีน และอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกอีกด้วย