ศาสตราจารย์ เออเนสโต  พอลลิต

ศาสตราจารย์ เออเนสโต Pollitt

เปรู
2543 in Medicine


ศาสตราจารย์เออเนสโต พอลลิต
เป็นชาวเปรู จบการศึกษาปริญญาทางจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยแคทอลิค กรุงลิมา ประเทศเปรู และจบปริญญาเอก สาขาการพัฒนาการมนุษย์ (Human Development) จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน เป็นศาสตราจารย์สาขาการพัฒนามนุษย์ ภาคกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองเดวิส สหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์พอลลิต ได้ทำการศึกษาวิจัย ความสำคัญของอาหาร ต่อผลการเรียนรู้ และพฤติกรรมของเด็ก ศาสตราจารย์พอลลิต เป็นคนแรกที่แสดงว่า การขาดธาตุเหล็กในอาหาร แม้ในจำนวนน้อย โดยไม่มีอาการทางคลินิก ก็จะมีผลทำให้การเรียนรู้ของเด็กไม่ดี และจากการศึกษาภาคสนาม ในประเทศอียิปต์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศเปรู ยังพบว่าภาระดังกล่าวนี้ เกิดเป็นการถาวร นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พอลลิต ยังพบว่า การให้อาหารที่มีธาตุเหล็กเพิ่มเติม แก่เด็กดังกล่าว ระหว่างอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ สามารทำให้การเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กดีขึ้นได้ ปัจจุบันถือได้ว่า การขาดธาตุเหล็กในอาหาร ในเด็กอายุน้อย เป็นสาเหตุที่สำคัญ ที่ให้การเรียนรู้ของเด็กบกพร่องไป โดยเฉพาะในเด็กที่ยากจน
การค้นพบของศาสตราจารย์พอลลิต มีผลต่อนโยบาย ในการดำเนินการ ขององค์การยูเนสโก ยูเอ็นเอชซีอาร์ องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก และรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เด็กที่ยากจน หลายร้อยล้านคนทั่วโลก มีโภชนาการที่ดีขึ้น