ศาสตราจารย์นายแพทย์ อัลเฟรด  ซอมเมอร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ อัลเฟรด Sommer M.D.,M.H.S.

สหรัฐอเมริกา
2540 in Public Health


ศาสตราจารย์นายแพทย์อัลเฟรด ซอมเมอร์
อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ทำการศึกษาในเด็กทั่วประเทศกัวเตมาลา แต่ได้ผลตรงกันว่า หากเพิ่มปริมาณไวตามินเอให้กับเด็กที่ขาดไวตามินเอ เด็กจะหายจากโรคตาบอดยามค่ำ (Night blindness) และจะลดอัตราตายในเด็กอีกด้วย เป็นผลให้สามารถป้องกันการตาบอดในเด็กและช่วยชีวิตเด็กได้นับจำนวนล้านๆ คน