ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์  ฮาชินสกี

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ Hachinski CM, MD, FRCPC, DSc

แคนาดา
2559 in Public Health


ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี เป็นผู้นำในด้านโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือด ผลงานของเขานอกจากจะช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแล้วยังสามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและความจำเสื่อมอีกด้วย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ร่วมกับ นายแพทย์จอห์น ดับเบิลยู นอร์ริส เป็นผู้จัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็นมาตรฐานการรักษาจวบจนปัจจุบัน เป็นผู้ริเริ่มนำคำว่า “เบรนแอทแทค” (brain attack) มาใช้ เพื่อสื่อถึงความฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เป็นการเตือนให้ผู้ป่วยรีบไปโรงพยาบาลทันที แทนที่จะสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก รวมทั้งเป็นผู้ค้นพบบทบาทที่สำคัญของสมองส่วนอินซูล่าร์ ซึ่งมีผลต่อการเต้นผิดปรกติของหัวใจ นำไปสู่การเสียชีวิตที่ทันที ทำให้ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเหลือดสมองได้อย่างมาก อีกทั้งเป็นผู้บัญญัติคำว่าภาวะสมองเสื่อมจากการขาดเลือดพร้อมทั้งสร้างเกณฑ์การแยกภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ออกจากภาวะสมองเสื่อมจากการขาดเลือดนอกจากนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ ฮาชินสกียังได้ผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ผ่านการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
ผลงานของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ทำให้วงการแพทย์สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ในผู้ป่วยนับล้านคนทั่วโลก
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจามหาวิทยาลัย
โตรอนโต หลังจบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแล้ว ศึกษาต่อด้านโรคหลอดเลือดสมองที่ประเทศอังกฤษ และประเทศเดนมาร์ค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น ออนตาริโอ ประเทศ-แคนาดา