ศาสตราจารย์นายแพทย์ มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ มอร์ตัน เอ็ม Mower M.D.

สหรัฐอเมริกา
2558 in Medicine


ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ เป็นผู้ร่วมคิดค้นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกาย หรือเอไอซีดี (AICD: Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator) และเป็นผู้คิดค้นหลักของเครื่องรักษาหัวใจด้วยวิธีให้จังหวะ หรือซีอาร์ที (CRT: Cardiac Resynchronization Therapy)

ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ ขณะทำการวิจัยโครงการยาหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลไซนาย เมืองบัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้ร่วมกับนายแพทย์มิเชล มิโรวสกี แพทย์ชาวอิสราเอล คิดค้นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดปรกติชนิดวีเอฟ (VF =ventricular fibrillation) และวีที (VT=ventricular tachycardia) ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหัวใจได้

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกายนี้ ใช้ฝังไว้ในตัวผู้ป่วย สามารถทำงานได้ทันทีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดปรกติ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดภายนอก ซึ่งอาจไม่มีอยู่ในบริเวณนั้น ทำให้ลดอัตราการตายจากภาวะดังกล่าวได้มาก แนวคิดของอุปกรณ์นี้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2512 และมีการฝังเข้าในตัวผู้ป่วยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 ต่อมาได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2527 การศึกษาทางคลินิกในหลายสถาบัน พบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดปรกติในผู้ป่วยโรคหัวใจได้ดีกว่าการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันมีการฝังอุปกรณ์นี้ประมาณ ปีละ 200,000 คน และมีผู้ใช้อุปกรณ์นี้แล้วประมาณ 2-3 ล้านคนทั่วโลก มีประสิทธิภาพในการแก้ไขความผิดปรกติของการเต้นหัวใจสูง ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มาก รวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยที่รอดชีวิตมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย

ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย แมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา ฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลไซนาย เมืองบัลติมอร์ มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา