นายแพทย์ เดวิด อาร์ นาลิน

นายแพทย์ เดวิด อาร์ Nalin MD

สหรัฐอเมริกา
2549 in Public Health


นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน (Dr. David R. Nalin) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแผนกวัคซีน บริษัท เมอร์ค แอนด์ โค อิงค์ มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน ได้ทำการศึกษาทดลองทางคลินิก ในทศวรรษที่ 1960 ร่วมกับ นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช และทีมผู้วิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอหิวาตกโรคขององค์การซีโต้แห่งประเทศปากีสถาน (Pakistan – SEATO Cholera Research Laboratory) ณ เมืองธากา ประเทศปากีสถาน (ปัจจุบันคือกรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ) จนประสบความสำเร็จในการทดสอบว่าเครื่องดื่มเกลือแร่สามารถใช้แก้ไข “ภาวะขาดน้ำ” ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงแทนการให้สารน้ำทดแทนทางหลอดเลือดดำได้ ซึ่งต่อมาได้รับการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในห้องวิจัยสถาบันค้นคว้าในประเทศบังคลาเทศและอินเดีย นอกจากนี้ นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน ยังได้เป็นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก และมีบทบาทสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มเกลือแร่สูตรสากล ซึ่งสามารถใช้แก้ไข “ภาวะขาดน้ำ” ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในประเทศคอสตาริกา จาไมกา จอร์แดน และปากีสถาน อีกด้วย