นายแพทย์ ริชาร์ด เอ แคช

นายแพทย์ ริชาร์ด เอ Cash MD

สหรัฐอเมริกา
2549 in Public Health


นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช (Dr. Richard A. Cash) อาจารย์อาวุโส ภาควิชาประชากรและสาธารณสุขระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา

นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช หลังจากสำเร็จแพทย์ฝึกหัดจากนครนิวยอร์คแล้ว ได้เข้าร่วมงานวิจัยกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIH) และได้ถูกส่งตัวมาทำงานที่ห้องปฏิบัติการวิจัยอหิวาตกโรคขององค์การซีโต้แห่งประเทศปากีสถาน (Pakistan – SEATO Cholera Research Laboratory) ณ เมืองธากา ประเทศปากีสถาน (ปัจจุบันคือกรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ) โดยได้ร่วมงานวิจัยกับ นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน และทีมงาน ได้มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาทางคลินิก ซึ่งยืนยันว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ให้ทดแทนทางปากนั้น สามารถแก้ไข “ภาวะขาดน้ำ” ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงได้ผลดี จนนำไปสู่การพัฒนาประยุกต์ใช้เครื่องดื่มอย่างแพร่หลายทั่วโลกในเวลาต่อมา

ผลงานของนายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน, นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช และนายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส เป็นความเกี่ยวเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก นำไปสู่การประยุกต์ใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ในการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างกว้างขวางทั่วโลกในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศไทยด้วย ประมาณการว่าปีหนึ่งๆ มีการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ราว 500 ล้านซอง ในประเทศพัฒนาราว 60 ประเทศ ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายล้านคนทั่วโลก