ดร. ซาโตชิ  โอมูระ

ดร. ซาโตชิ Omura Ph.D.

ญี่ปุ่น
2540 in Medicine


ดร. ซาโตชิ โอมูระ
อธิการบดีสถาบันคิตาซาโตะ (Kitasato Institute)
ประเทศญี่ปุ่น
จากผลงานการค้นพบและสังเคราะห์ยาไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) จากเชื้อจุลชีพสเตรฟโตมัยซีส เอเวอร์มิติลิส (Streptomyces avermitilis) ใช้รักษาโรคตาบอดจากพยาธิ (Onchocerciasis) และโรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis) ซึ่งเป็นโรคของประชาชนมากกว่า 20 ล้านคน ในแอฟริกาและอเมริกากลาง ทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะ และดำเนินการให้บริษัทเมอร์คแอนด์โก ผู้ผลิตยา มอบยาให้กับประเทศที่มีผู้ป่วยใช้รักษาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ตลอดกาล ทำให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากการตาบอดนับจำนวนล้านๆ คน