ดร. กิเอลเม  อาร์โรยาเว

ดร. กิเอลเม Arroyave Ph.D.

กัวเตมาลา
2540 in Public Health


ดร. กิเอลโม อาร์โรยาเว (Guillermo Arroyave)
ประเทศกัวเตมาลา

ได้ทำการศึกษาในเด็กทั่วประเทศกัวเตมาลา แต่ได้ผลตรงกันว่า หากเพิ่มปริมาณไวตามินเอให้กับเด็กที่ขาดไวตามินเอ เด็กจะหายจากโรคตาบอดยามค่ำ (Night blindness) และจะลดอัตราตายในเด็กอีกด้วย เป็นผลให้สามารถป้องกันการตาบอดในเด็กและช่วยชีวิตเด็กได้นับจำนวนล้านๆ คน