PMA

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์นายแพทย์ แบรี่ มาร์แชล ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2544

ศาสตราจารย์นายแพทย์ แบรี่ มาร์แชล เจ้าของผลงานการค้นพบเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori สาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหาร ทำให้ท่านได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการสาธารณสุขประจำปี 2544 และรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี 2548 ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549

1 9 10 11