ศาสตราจารย์นายแพทย์ สแตนลีย์ จี ชูลท์ช

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สแตนลีย์ จี Schultz MD

สหรัฐอเมริกา
2549 in Medicine


ศาสตราจารย์นายแพทย์ สแตนลีย์ จี ชูลท์ช (Professor Stanley G. Schultz) ศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยาและเภสัชวิทยาผสมผสาน (Integrative Biology and Pharmacology) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทกซัส นครฮุสตัน สหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์นายแพทย์แสตนลีย์ จี ชูลท์ซ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกลไกการดูดซึมและการนำพาของไอออนต่างๆ และเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบความรู้พื้นฐานว่า น้ำตาลสามารถช่วยให้การดูดซึมของเกลือโซเดียมในลำไส้เล็กดีขึ้น โดยน้ำตาลจับคู่กับโซเดียมจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของลำไส้เล็ก ดีกว่าโซเดียมตัวเดียว ความรู้พื้นฐานนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลก สามารถอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ประกอบด้วยน้ำตาลและเกลือจึงสามารถแก้ไข “ภาวะขาดน้ำ” ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงได้ เป็นรากฐานของการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่รักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแพร่หลายทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน