พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๖

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกแทนพระองค์   ณ   พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

แถลงช่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๖

 วันนี้   (21  พฤศจิกายน 2556)   เวลา 14.00 น.     ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม   คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์   นายเสข  วรรณเมธี  อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์   และศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา   คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์     ได้ร่วมกันแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ครั้งที่ 22  ประจำปี  2556    ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก  ตึกสยามินทร์  ชั้น 2  โรงพยาบาลศิริราช 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 1 ตำแหน่ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 1 ตำแหน่ง
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

กำหนดการผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555 วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 56

กำหนดการผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555

วันนี้     (22  พฤศจิกายน 2555)   เวลา 14.00 น.     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ    และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์     ได้ร่วมกันแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ครั้งที่ 21  ประจำปี  2555    ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก  ตึกสยามินทร์  ชั้น 2  โรงพยาบาลศิริราช   

    

1 2 3 4 5 6