กำหนดการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2019

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562  (ค.ศ. 2019) วันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2561  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


Date: January 28, 2019

Venue: Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture I

>> Download poster <<


Date: January 29, 2019

Venue: World Ballroom B, 23rd Floor, Centara Grand CentralWorld, Bangkok, Thailand Prince Mahidol Award Youth Program Scholars Presentation

>> Download poster <<


Date: January 30, 2019

Venue: World Ballroom B, 23rd Floor, Centara Grand CentralWorld, Bangkok, Thailand Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture II Theme Cardiac arrest study in Thailand

>> Download poster <<


Date: January 29-30, 2019

Host: Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture III

>> Download poster <<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 9 ห้อง 903-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ (662) 419 2833, โทรสาร (662) 411 2678