กำหนดการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 6 ประจำปี 2018

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561  (คศ.2018) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


Date: January 29, 2018

Venue: World Ballroom C, 23rd Floor, Centara Grand CentralWorld, Bangkok, Thailand

Prince Mahidol Award Youth Program Scholars Presentation

Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture (I)

Theme: The Role of Genetic and Epigenetic in the Screening and Prevention of Type 2 Diabetes

 

>>> download   [schedule I in jpg]     [printable PDF of the schedule I]

 


 

Date: January 30, 2018

 

Venue: World Ballroom C, 23rd Floor, Centara Grand CentralWorld, Bangkok, Thailand

Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture (II)

Theme: Healthcare Systems and Alternative Medicine for Palliative Care

 

>>> download   [schedule II in jpg]     [printable PDF of the schedule II]

 


 

Date: January 30, 2018

 

Venue: Mittraparp Conference Room, 3rd Floor, Education Building,

Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture (III)

Theme: Patient-Centred Care Challenges: English-Thai Experiences

 

>>> download   [schedule III in jpg]    [printable PDF of the schedule III]

 


 

Date: January 30, 2018

 

Venue: Vikit Viranuvatti Lecture Hall, Asadang Building, Floor 3-4,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture (IV)

Theme: Application of Systems Biology Approaches to Complex Diseases

 

>>> download   [schedule IV in jpg]    [printable PDF of the schedule IV]

 


 

Date: January 30, 2018

 

Venue: Siriraj Medical Simulation Center for Education and Training (SiMSET),

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Prince Mahidol Award Youth Program Mentor Lecture (V)

Theme: Simulation in Healthcare: Make It Practical

 

>>> download   [schedule V in jpg]    [printable PDF of the schedule V]

 


 

Click here to download the full 2018 conference schedule in jpg