แพทย์หญิง เฮเลนา  มาเคล่า

แพทย์หญิง เฮเลนา Makela M.D.,Ph.D.

ฟินแลนด์
2545 in Public Health


แพทย์หญิงเฮเลน่า มาเคล่า (P.Helena Makela, M.D., Ph.D.) ศาสตราจารย์วิจัยเกียรติคุณ สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ประเทศฟินแลนด์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวัคซีน ป้องกันเชื้อฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนซ่า ไทพ์ บี (Hemophilus Influenza type b-Hib) ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูง ในการป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภายหลังการฉีดวัคซีนในเด็ก ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และหลายประเทศในทวีปยุโรป สามารถลดอัตราตายได้อย่างน้อย 300,000 คน ต่อปี และทำให้ลดการแพร่กระจาย ขอโรคเยื่อหุมสมองอักเสบอย่างมาก จนโรคเกือบจะสูญหายไปจากบริเวณนี้ นอกจากนี้ แพทย์หญิงมาเคล่า ยังได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม จากเชื้อนิวโมคอคคัส (Pneumococcal pneumonia) ทำให้ลดอัราตายได้ถึง 1.1 – 1.4 ล้านคนต่อปี