เซอร์ รอย  คาล์น

เซอร์ รอย Calne MB, BS, MA, MS, FRCS, FRCP

สหราชอาณาจักร
2545 in Medicine


เซอร์ รอย คาล์น (Sir Roy Calne, MB, BS, MA, MS, FRCS, FRCP) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และศาสตราจารย์วิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ เซอร์ รอย คาล์น เป็นผู้บุกเบิกในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะอีกท่านหนึ่ง ได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เกี่ยวกับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ ไว้มากมาย ผลงานที่ดีเด่น คือ การพบและพัฒนายากดภูมิต้านทาน ชนิดใหม่ที่เรียกว่า ไซโคลสปอริน เอ (Cyclosporin A) ในช่วงปี พ.ศ.2513 (ค.ศ.1970) ส่งผลให้การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะล้มเหลวระยะสุดท้าย (end stage organ failure) อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแพร่หลายกว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ปีหนึ่งๆ ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะกว่า 30,000 ราย