ศาสตราจารย์ ดร. แอกเซล  อูลล์ริก

ศาสตราจารย์ ดร. แอกเซล Ullrich

ประเทศเยอรมัน
2550 in Medicine


ศาสตราจารย์ แอกเซล อูลล์ริก เป็นผู้นำด้านการศึกษากลไกหลักของการเกิดโรคเซลล์มะเร็ง และมีบทบาทสำคัญมากพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted cancer therapy) ซึ่งเป็นการเปิดยุคใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยศาสตราจารย์อูลล์ริก เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหาโมเลกุลที่เป็นเป้าจำเพาะสำหรับเซลล์มะเร็ง และสร้างยาที่จับทำลายเป้าโมเลกุลนั้น

การรักษาแบบมุ่งเป้าโมเลกุลจำเพาะนี้เป็นแนวทางใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากยาดังกล่าวไม่ส่งผลร้ายต่อเซลล์ปกติทำให้ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากเคมีบำบัด

ศาสตราจารย์อูลล์ริก ได้ค้นพบและศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของยีนมะเร็งในโรคมะเร็งเต้านม และพบว่าผู้ป่วยที่มีการแสดงออกของยีนนี้จะมีความรุนแรงของโรคสูงและโรคมะเร็งแพร่กระจายได้ง่าย ต่อมาได้พัฒนาแอนติบอดีหรือโปรทีนภูมิคุ้มกันที่สามารถจับกับเป้าหมายนี้ได้ ซึ่งได้ถูกนำไปพัฒนาเป็นยาใหม่ พบว่ายาดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้ผลอย่างดีมากในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมกลุ่มที่มีการแสดงออกของยีนดังกล่าว ต่อมาผู้วิจัยกลุ่มอื่นๆ ได้ใช้แนวทางที่คล้ายคลึงกันนี้ทำการศึกษาเป้าหมายจำเพาะของโรคมะเร็งอื่นๆ และพยายามพัฒนาวิธีการรักษาแบบจำเพาะนี้ด้วย

ทั้งนี้มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในสตรี ซึ่งมีผู้ป่วยใหม่ประมาณปีละ 1.2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตปีละมากกว่าห้าแสนคน ยาและวิธีการรักษาที่ศาสตราจารย์ อูลล์ริก พัฒนานี้ เป็นยาสำคัญสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกลุ่มที่สามารถตอบสนองต่อยาได้ และเป็นการเปิดยุคใหม่ของการรักษาโรคมะเร็ง