ศาสตราจารย์นายแพทย์ หยู  หย่งซิน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ หยู Yongxin M.D.

จีน
2551 in Public Health


ศาสตราจารย์นายแพทย์ หยู หย่งซิน (Professor Yu Yongxin) ผู้อำนวยการเกียรติคุณ แผนกวัคซีนไวรัส สถาบันควบคุมชีวเภสัชภัณฑ์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์นายแพทย์หยู หย่งซิน ใช้เวลากว่าสามทศวรรษในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบ (Japanese Encephalitis vaccine) สายพันธุ์ SA 14-14-2 โดยผลิตจากเซลล์ไตของหนูแฮมสเตอร์ นำมาทดสอบในสัตว์ทดลองก่อนนำไปใช้ในคน พบว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีความปลอดภัยสูงในการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบในเด็กได้ ทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้นำวัคซีนไข้สมองอักเสบฉีดให้เด็กมากกว่า 200 ล้านคน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา และได้แพร่ขยายไปยังประเทศอินเดีย เกาหลี ศรีลังกา และเนปาล รวมทั้งประเทศไทยด้วยอีกหลายสิบล้านคน ทำให้การแพร่ระบาดของโรคนี้ในทวีปเอเชียลดลงได้มาก

โรคไข้สมองอักเสบ จีอี จัดเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดในกลุ่มโรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากไวรัสที่แมลงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งไม่มียารักษา แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน พบการแพร่ระบาดในทวีปเอเชีย ได้แก่ประเทศอินเดีย พม่า ลาว ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีนและประเทศอื่น ๆ อีก โรคเคยระบาดในญี่ปุ่น เกาหลี ใต้หวัน แต่ปัจจุบันประเทศดังกล่าวควบคุมโรคนี้ได้ผู้ติดเชื้อไวรัสเจอี ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ อาการที่พบเป็นอาการทางสมองคือเยื้อหุ้มสมองและสมองอักเสบส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือพิการ นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขบรรจุวัคซีนพื้นฐานไว้ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศไทยปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบ เจอี ลดน้อยลงมาก