นายแพทย์ Ciro de Quadros

นายแพทย์ Ciro de Quadros M.D.,M.P.H.

บราซิล
2536 in Public Health


นายแพทย์ Ciro de Quadros เป็นชาวบราซิล เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น ในการกำจัดกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดสิ้นจากทวีปอเมริกาใต้ หลังจากสำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2509 และ พ.ศ. 2511 ตามลำดับแล้ว เริ่มทำงานเป็นแพทย์ประจำศูนย์อนามัยแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำอเมซอน ในประเทศบราซิล ต่อมาจึงเข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาระบาดวิทยาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ Rio de Janeiro หลังจากนั้น จึงเข้าทำงานในองค์การอนามัยโลกในตำแหน่งหัวหน้างานระบาดวิทยา โครงการกำจัดกวาดล้างโรคทรพิษระหว่างภูมิภาค ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงแอดดิส อบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ได้ย้ายไปประจำสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกาใต้ ซึ่งมีชื่อว่า Pan American Health Organization (PAHO) รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมการวางแผนงาน และตรวจสอบการให้ภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนโปลิโอ การเฝ้าระวังโรค และเป็นผู้อำนวยการโครงการกำจัดกวาดล้างโรคโปลิโอในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง มีประเทศสังกัดรวมทั้งสิ้นกว่า 20 ประเทศ ต้องกำกับดูแลการประสานงานที่ดำเนินต่อเนื่องระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งหลายประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง มีสงครามกลางเมือง และการสู้รบกับผู้ก่อการร้าย ทำให้ทำงานได้ด้วยความลำบากยิ่ง ต้องใช้ความพากเพียรและความพยายามอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะกำจัดกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปแล้ว ยังสร้างสรรให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาคในหลายๆ ด้านที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยเฉพาะการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากในหลายประเทศ ให้เรียนรู้การใช้ระบาดวิทยาเพื่อเฝ้าระวังโรค และการรู้จักหาข้อมูลเพื่อบริหารโครงการสาธารณสุขอื่นๆ นายแพทย์ Ciro do Quadros ได้รับนโยบายการปฏิบัติจากหลายฝ่าย แต่ผู้รับผิดชอบเต็มที่ในการบริหารโครงการนี้ ในขณะนี้เข้าปีที่ 3 แล้ว ที่ค้นหาผู้ป่วยโรคโปลิโอในทวีปอเมริกาใต้ไม่พบ และน่าเชื่อว่า โรคโปลิโอได้ถูกกำจัดกวาดล้างไปแล้วจากทวีปอเมริกาใต้ แต่ทั้งนี้ จะกำจัดกวาดล้างได้เด็ดขาดและเบ็ดเสร็จเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการรณรงค์เพื่อกำจัดกวาดล้างโรคนี้ในแอฟริกาและเอเชียด้วย องค์การอนามัยโลกได้ตั้งปณิธานที่จะกำจัดกวาดล้างโรคนี้ให้หมดจากโลกในปี พ.ศ. 2543
ผลงานของนายแพทย์ Ciro de Quadros เกิดจากการนำหลักความรู้อันได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโปลิโอมัยอีไลติส และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอมาผสมผสานกับวิชาการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาและด้านการเฝ้าระวังโรค ทำให้เกิดความสำเร็จในการกำจัดกวาดล้างโรคโปลิโอให้พ้นไปจากประชาชนจำนวนหลายสิบล้านคน