นายแพทย์ มิชิอากิ  ทาคาฮาชิ

นายแพทย์ มิชิอากิ Takahashi M.D.

ญี่ปุ่น
2551 in Public Health


ศาสตราจารย์นายแพทย์มิชิอากิ ทากาฮาชิ (Professor Michiaki Takahashi) ศาสตราจารย์เกียรติคุณและประธานกรรมการ มูลนิธิวิจัยโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์นายแพทย์ทากาฮาชิ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจนสามารถแยกเชื้อไวรัสจากโลหิตของเด็กชายอายุ 3 ขวบได้ ตั้งชื่อว่าสายพันธ์โอกะ (Oka) ตามชื่อของเด็กชายนั้น นำไปผ่านขบวนการขยายพันธุ์ในเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อให้อ่อนแรงลง แต่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันไข้สุกใสได้ดี ได้มาตรฐานชีววัตถุตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่นประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รวมทั้งประเทศไทยด้วย ช่วยให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนนี้ เมื่อป่วยเป็นไข้สุกใส จะไม่ค่อยมีไข้ ไม่ค่อยเกิดแผลเป็น และหายป่วยเร็วกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนนี้ เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีอุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคงูสวัดน้อยกว่าเด็กที่เป็นไข้สุกใสตามธรรมชาติ ในผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี วัคซีนนี้สามารถป้องกันการเกิดโรคงูสวัด ลดอาการแทรกซ้อนและป้องกันการลุกลามของโรคได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่วัคซีนนี้จะถูกนำมาใช้ป้องกันโรคงูสวัดในคนสูงอายุด้วย

ไข้สุกใส หรือไข้อีสุกอีใส เป็นโรคซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Varicella-zoster ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไวรัส Herpes อาการของโรค เริ่มด้วยมีไข้ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร และมีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง พบได้ทั่วทุกภูมิภาคของโลก พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยทั่วไปไม่มีอาการรุนแรง แต่ติดต่อได้ง่าย อาการแทรกซ้อนที่พบไม่บ่อยคือ สมองอักเสบ ปอดอักเสบ ถ้าเป็นในผู้ใหญ่จะมีอาการรุนแรงและระยะเวลานานกว่า

ผลการคิดค้นวาริเซลล่าวัคซีนของ ศาสตราจารย์นายแพทย์มิชิอากิ ทากาฮาชิ นำไปสู่การใช้วัคซีนป้องกันไข้สุกใส อย่างกว้างขวางทั่วโลก บรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนลดอัตราตายจากไข้สุกใสของประชากร โดยเฉพาะเด็ก ๆ นับร้อยล้านคนทั่วโลก