นายแพทย์ ดิลิป  มหาลานาบิส

นายแพทย์ ดิลิป Mahalanabis MD

อินเดีย
2549 in Public Health


นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส (Dr. Dilip Mahalanabis) ผู้อำนวยการสมาคมการศึกษา
ประยุกต์ (Director, Society for Applied Studies) เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย

นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส เริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับเครื่องดื่มเกลือแร่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 (ค.ศ.1966) ในฐานะนักวิจัยของศูนย์วิจัยทางการแพทย์และฝึกอบรมระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เมื่อเกิดสงครามระหว่างปากีสถานและอินเดีย ในปีพ.ศ.2513 นั้น นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส ได้นำเครื่องดื่มเกลือแร่มาใช้ในผู้ป่วยที่เกิดโรคอุจจาระร่วงจากการระบาดของอหิวาตกโรคในค่ายผู้อพยพลี้ภัยที่รัฐเบงกอลตะวันตก ซึ่งมีผู้อพยพราว 350,000 คน
นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส ได้ใช้เครื่องดื่มเกลือแร่รักษาผู้ป่วยกว่า 3,000 คน สามารถลด อัตราการตายจาก 20 – 30 % เหลือเพียง 3 % รักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้หลายพันคน นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำเครื่องดื่มเกลือแร่มาใช้รักษาผู้ป่วยจำนวนมากในสถานการณ์จริง ทำให้ได้รับความสนใจและยอมรับจากองค์กรสาธารณสุขระหว่างประเทศ นำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกในปัจจุบัน

ผลงานของนายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน, นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช และนายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส เป็นความเกี่ยวเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก นำไปสู่การประยุกต์ใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ในการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างกว้างขวางทั่วโลกในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศไทยด้วย ประมาณการว่าปีหนึ่งๆ มีการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ราว 500 ล้านซอง ในประเทศพัฒนาราว 60 ประเทศ ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายล้านคนทั่วโลก