ดร. มัวริส อาร์ ฮิลเลแมน

ดร. มัวริส อาร์ Hilleman Ph.D.

สหรัฐอเมริกา
2545 in Public Health


ดร. มัวริส อาร์ ฮิลเลแมน (Maurice R. Hilleman, Ph.D.) ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนวิทยา บริษัท เมอร์ค แอนด์ โก และศาสตราจารย์สมทบวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ฮิลเลแมน เป็นผู้บุกเบิกในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับ การผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ จำนวนถึง 36 ชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Japanese Encephalitis B), โรคคางทูม (Mumps), โรคหัด (Measles), โรคหัดเยอรมัน (Rubella), โรคไวรัสตับอักเสบ และวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ (MMR) เป็นต้น รวมทั้งได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการป้องกันโรคในเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการตายของเด็กจากโรคหัด ลดลงจาก 8 ล้านคน เหลือเพียง 1 ล้านคน ประมาณการว่าวัคซีนที่ ดร.ฮิลเลแมน เป็นผู้บุกเบิกในการผลิต สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ราว 2 ล้านคนต่อปี