Hiring Staff coordinators Prince Mahidol Award Youth Program 1 position

ชื่อตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ประสานงาน  โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   
                   (Prince Mahidol Award Youth Program)
ปฏิบัติงานที่    มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์    จำนวน   1   อัตรา 

อัตราเงินเดือน         15,000  บาท (วุฒิปริญญาตรี)
                             19,000 บาท (วุฒิปริญญาโท)
                             (อ้างอิงอัตราเงินเดือนของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์)   

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่    วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการรับสมัคร   
ขอรับและยื่นใบสมัคร  หรือ  ส่งประวัติส่วนตัวโดยละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

สำนักงานทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ศิริราชมูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ ห้อง 520 ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 5
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช)
เลขที่ 2 ถนนพรานนก   แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กทม. 10700  
ภายในกำหนดวันรับสมัคร

ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัคร