ศาสตราจารย์ แลม  ซัยกิต

ศาสตราจารย์ แลม Sai Kit Ph.D.

มาเลเซีย
2544 in Public Health


ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์แลม ซัยกิต (Professor Lam Sai Kit) เป็นนักไวรัสวิทยา อดีตหัวหน้าภาควิชา จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา เป็นผู้ค้นพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อ ไวรัส นิป้าห์ (Nipah virus) ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดในหมู และติดต่อมายังคน ในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ จากการศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสนี้ ทำให้สามารควบคุมโรคไว้ได้ โดยการทำลายหมูนับแสนตัว และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ในการป้องการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสชนิดนี้ไปสู่คน