นายแพทย์ เรเน่  ฟาวาโลโร

นายแพทย์ เรเน่ Favaloro M.D.

อาร์เจนตินา
2541 in Medicine


นายแพทย์เรเน่ ฟาวาโลโร

แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยลา พลาตา (La Plata) ประเทศอาร์เจนตินา

เขาได้ศึกษาการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ทำให้กลับมีทางเดินไหลเวียนของกระแสโลหิตเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อีก นพ. ฟาวาโลโรได้คิดวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ด้วยการผ่าตัดทำ bypass สำเร็จเป็นบุคคลแรกของโลก นพ. ฟาวาโลโรได้ทำการศึกษาและปฏิบัติงานในเรื่องนี้ภายในประเทศประมาณ 30 ปี ก่อนเข้าศึกษาทางศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ หลังจากนั้นเขาได้เข้าทำงานที่คลิฟแลนด์ คลินิก (Cleveland Clinic) มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิฟาวาโลโร เพื่อศึกษาและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่ประเทศอาร์เจนตินา การผ่าตัด Cardiac Bypass Surgery ซึ่ง นพ. ฟาวาโลโร ได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการจนเจริญก้าวหน้า มีผลให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยเป็นจำนวนมากมายในโลก